Πυρηνολέβητες

Πυρηνολέβητες

 

Οι χαλύβδινοι πυρηνολέβητες στερεών καυσίμων της εταιρίας μας, καίνε πυρηνόξυλο, ξύλο και όλα τα βιοκαύσιμα σε κοκκώδη μορφή. Η τροφοδοσία στους πυρηνολέβητες είναι αυτόματη και γίνεται μέσω του πυρηνοκαυστήρα που βρίσκεται στο λέβητα. Η συντήρηση του λέβητα είναι απλή και η εξαγωγή της στάχτης είναι εύκολη λόγω του προηγμένου σχεδιασμού που διάθετουν οι πυρηνολεβητες.Οι πυρηνολέβητες μας έχουν τέσσερις οριζόντιες διαδρομές φλόγας και καυσαερίων με αποτέλεσμα να παρέχουν κορυφαία απόδοση και οικονομία καυσίμων.

medicine should be available viagra greece and solve problems cialis greece