ΒΙΟΜΑΖΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η βιομάζα αποτελεί την πιο οικονομική και οικολογική λύση στη θέρμανση

 

 1. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και δε συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου - επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας, δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.
 2. Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα, συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
 3. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμιση του συναλλάγματος.
 4. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση των εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ), τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθοσ κα) και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο.
 5. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

 

Πυρηνόξυλο

Το πυρηνόξυλο είναι επεξεργασμένος πυρήνας ελιάς που έχει περάσει από όλα τα στάδια ποιοτικού καθαρισμού, και δίνει μικρή ποσότητα τέφρας και σχεδόν καθόλου οσμή, σε σχέση με τον πυρήνα ελιάς από τα πυρηνελαιουργία. Το καθαρό πυρηνόξυλο έχει θερμογόνο ικανότητα της τάξης των 4,1 - 4,4 kcal/kgr .

Η ποιότητα του πυρηνόξυλου καθορίζεται από την παραγωγή τέφρας (που πρέπει να είναι μικρότερη του 1,5%) όπως επίσης και από την υγρασία του (που επιβάλλεται να είναι μικρότερη του 8%). 

Δηλαδή όσο πιο χαμηλή είναι η υγρασία και η παραγωγή τέφρας του, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του πυρηνόξυλου.


Pellet –Συσσωμάτωμα Πριονιδιού

pellet

Τα Pellet είναι συμπιεσμένα θρίματα βιομάζας ορισμένου όγκου καθώς και διάφορων μορφών, όπως: 

α) βιομάζα από ποώδη βλάστηση,
β) δασική βιομάζα,
γ) βιομάζα προϊόντων δενδρόδης καλλιέργειας, και
δ) μείγματα των παραπάνω.

Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής βιομάζας σε pellet είναι αυτά τα οποία αναδεικνύουν τα pellet ποιοτικά και εμπορικά και υπάρχουν τυποποιημένα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

Α) ΕΝ 14961-2 (ξυλώδης pellet μη βιομηχανικής χρήσης) με υποκατηγορίες:

 • ΕΝ plas A-1 με εξειδίκευση σε καθαρό ξύλο με χαμηλή τέφρα 0,7% και χλωρίου 0,02% ,
 • ΕΝ plas Α-2 με εξειδίκευση σε καθαρό ξύλο με χαμηλή τέφρα 1,5% και χλώριο 0,03%,
 • ΕΝ –Β με μή καθαρό ξύλο και μεγαλύτερη τέφρα 3%

Β) ΕΝ 14961-6 (μη ξυλώδεις pellet μη βιομηχανικής χρήσης).

Τα παραπάνω προϊόντα εντάσσονται στο γενικό πρότυπο ΕΝ 14961-1 για την βιομάζα.


Καλαμπόκι

corn

Το καλαμπόκι είναι ένα ισχυρό σε θερμογόνο ικανότητα βιοκαύσημο της τάξης 4,8-6,2 kcal/kgr.

Αναφερόμαστε για κατώτερης ποιότητας καλαμπόκι, χαμηλό σε υγρασία, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Το καλαμπόκι μαζί με pellet δημιουργεί τέλεια καύση και αξιοποιεί υποδεέστερα pellet με αναλογία μεταξύ τους μικρότερη των 50%.


Κελύφη – Τσόφλια ξηρών καρπών

shells

ΚΕΛΥΦΗ ΑΠΟ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ:

  Έχουν θερμογόνο ικανότητα 4,5-4,9 kcal/kgr, υγρασία 5,9% και τέφρα 1,86%.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΡΟΔΑΚΙΝΑ :

  Με θερμογόνο ικανότητα 5,5-5,8 kcal/kgr,   υγρασία7,5% και τέφρα 0,09%.


 Τα νέα καύσιμα είναι πολύ φιλικά στο περιβάλλον με χαμηλά ποσοστά στάχτης κατά την καύση τους.Τα καύσιμα αυτά αποτελούν υπολείμματα μεταποίησης τοπικών καλλιεργειών, τα οποία μετά από σωστή επεξεργασία και καθαρισμό,  διατήθενται στην αγορα σε χαμηλό κόστος.


Πρότυπα βιομάζας, Pellet. Καύση βιομάζας βάση ΕΝ 303-5

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα αρχίσει να υλοποιούνται:  

1.Υψηλές εγγυημένες τιμές για ηλεκτροπαραγωγή απο βιομάζα, σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον (αιτήσεις αδειών παραγωγής) αλλά στασιμότητα στην εγκατεστημένη ισχύ. Απουσία κινήτρων για εφαρμογές θέρμανσης μεσαίας/μεγάλης κλίμακα

2.Η μικτή καύση βιομάζας σε λιγνιτικούς σταθμούς αποτελεί την πιο ώριμη και με μικρότερο κόστος τεχνολογική λύση

3.Ο τομέας οικιακής θέρμανσης με βιομάζα γνωρίζει άνθηση λόγω του χαμηλότερου κόστους καυσίμου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και λόγω της πρόσφατης άρσης της απαγόρευσης για χρήση βιομάζας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

4.Η οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων, οι αβεβαιότητες/διακυμάνσεις στην ποιότητα του καυσίμου (έλλειψη προτυποποίησης) και οι πιθανές επιπτώσεις του στις λειτουργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις μονάδων καύσης αποτελούν τροχοπέδη στις επενδύσεις βιομάζας και βασικός λόγος καθυστέρησης σε σχέση με άλλες ΑΠΕ

 

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και λειτουργία σταθερών εστιών καύσης

Υπουργική απόφαση 189533/07.11.2011 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού

Μέθοδος τροφοδοσίας

Ονομαστική ισχύς

Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων
(εκφρασμένες σε  mg/mκαι ανηγμένες σε 10 % O)
[τιμές εκφρασμένες σε ppm και ανηγμένες σε 10% O2]

Βαθμός απόδοσης

 

(kW)

CO

OGC
(Ολικός αέριος οργανικός άνθρακας)

Σωματίδια

NOχ
(εκφρασμένα ώς ) ΝΟ2

%

Χειροκίνητη

<50

5000 [4000]

150
[91]

150

340
[166]

η=67+6log Qn, όπου Qn είναι η ονομαστική ισχύς του λέβητα σε kW

50 - 150

2500
[4000]

100
[61]

150

150 - 300

1200 [960]

100
61]

150

Αυτόματη

<50

3000 [2400]

100
[61]

150

50 - 150

2500 [2000]

80
[49]

150

150 - 300

1200 [960]

80
[49]

150

 

 • Άρθρο1(Πεδίο εφαρμογής): Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού/ατμού σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, κτλ
 • Άρθρο2(Επιτρεπόμενα Καύσιμα): Πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, αέρια καύσιμα καθώς και καύσιμα στερεής βιομάζας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1
 • Άρθρο4(Λειτουργικές Απαιτήσεις): για νέες εγκαταστάσεις στερεών βιοκαυσίμων να πληρούνται κατ' ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05, κλάση3

 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Στερεά Βιοκαύσιμα και Πελλέτες

Προτυποποίηση στερεών βιοκαυσίμων

 • ΕΝ 14588 Στερεά Βιοκαύσιμα - Ορολογία, Ορισμοί και περιγραφές
 • ΕΝ 14961-1 Στερεά Βιοκαύσιμα- Προδιαγραφές και Κατηγορίες Καυσίμων

 Γενικές Απαιτήσεις:

Τα στερεά βιοκαύσιμα είναι στερεά καύσιμα τα οποία άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές βιομάζας:

 • προϊόντα από γεωργία και δασοκομία
 • υπολείμματα από γεωργία και δασοκομία
 • παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων
 • υπολείμματα ξυλείας, με εξαίρεση τα απόβλητα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα
 • ινώδη φυτικά υπολείμματα από παραγωγή χαρτοπολτού
 • υπολείμματα φελλού

Το πρότυπο δεν περιλαμβάνει ξυλεία κατεδαφίσεων και άλγες. 

Ταξινόμηση και κλάσεις, ΕΝ 14961

 • Η ταξινόμηση βασίζεται στην προέλευσηκαι την πηγή, στις κύριες εμπορεύσιμες μορφές και στις ιδιότητες
 • Ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης:

             1.δασική βιομάζα
             2.βιομάζα από ποώδη βλάστηση
          3.βιομάζα από δενδρώδεις καλλιέργειες
          4.συνδυασμοί και μίγματα βιομάζας

 • Ειδικές προϋποθέσεις για χημικά επεξεργασμένη βιομάζα
  • Χημική επεξεργασία ορίζεται ως οποιαδήποτε επεξεργασία με χημικές ουσίες εκτός από τον αέρα ή το νερό (π.χ. κόλλα, χρώμα)

Εμπορικές μορφές στερεών βιοκαυσίμων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα:

 • ΕΝ 14961-2:Ξυλώδεις πελλέτες, μη βιομηχανικής χρήσης
 • ΕΝ 14961-3: Ξυλώδεις μπριγκέτες, μη βιομηχανικής χρήσης
 • ΕΝ 14961-4: Θρυμματισμένο ξύλο, μη βιομηχανικής χρήσης
 • ΕΝ 14961-5: Καυσόξυλα, μη βιομηχανικής χρήσης
 • ΕΝ 14961-6: Μη ξυλώδεις πελλέτες, μη βιομηχανικής χρήσης (υπό ανάπτυξη)

 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για στερεά βιοκαύσιμα

 EU-standards.jpg

 

Αλυσίδα αξιοποίησης στερεών βιοκαυσίμων

chain.jpg

 

Παραπροϊόντα και υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου (Πίνακας 1, ΕΝ 14961-1)

 

1.2 Παραπροιόντα και υπολείμματα της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου

1.2.1 Μη χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου

1.2.1.2 Χωρίς φλοιό, πλατύφυλλα

 

1.2.1.2 Χωρίς φλοιό, κβνοφόρα

 

1.2.1.3 Με φλοιό, πλατύφυλλα

 

1.2.1.4 Με φλοιό, κωνοφόρα

 

1.2.1.5 Φλοιός (απο βιομηχανικές διεργασίες) *

1.2.2 μη χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, ίνες και συστατικά ξύλου

1.2.2.1 Χωρίς φλοιό

 

1.2.2.2 Με φλοιό

 

1.2.2.3 Φλοιός (από βιομηχανικές διεργασίες)*

 

1.2.2.4 Ίνες και συστατικά ξύλου

  *Περιλαμβάνει και φελλό

 

Ταξινόμηση και κλάσεις, ΕΝ 14961

 • Ορισμένες ιδιότητες είναι υποχρεωτικές
   1. Η πηγή και η προέλευση είναι πάντα υποχρεωτικές
   2. Οι υποχρεωτικές ιδιότητες εξαρτώνται απο την πηγή και την εμπορική μορφή
   3. Υγρασία (Μ) και τέφρα (Α) για όλα τα είδη καυσίμων
 • Άλλες ιδιότητες είναι πληροφοριακέςαλλά συνίσταται η αναφορά τους
 • Πελλέτες-συμπιεσμένη βιομάζα
   1. Παράγονται από κονιοποιημένη βιομάζα
   2. Με ή χωρίς τη χρήση πρέσσας
   3. Συνήθως σε κυλινδρική μορφή
   4. Κυμαινόμενο μήκος( μεταξύ 5-40 mm) και σπασμένες άκρες
   5. Υγρασία συνήθως μικρότερη του 10%
 • Προέλευση
   1. Ξυλώδης βιομάζα-1
   2. Ποώδης βιομάζα-2
   3. Φρουτώδης βιομάζα-3
   4. Συνδυασμοί και μείγματα-4

 

Πελλέτες - Υποχρεωτικές ιδιότητες

Διαστάσεις:

 

Διάμετρος(D)

Μήκος(L)

§  D06

≤ 6 ± 1,0 mm

3.15 ≤ L ≤ 40 mm (95% κ.β.)

§  D08

≤ 8 ± 1,0 mm

3.15 ≤ L ≤ 40 mm (95% κ.β.)

§  D10

≤ 10 ± 1,0 mm

3.15 ≤ L ≤ 40 mm (95% κ.β.)

§  D12

≤ 12 ± 1,0 mm

3.15 ≤ L ≤ 40 mm (95% κ.β.)

§  D25

≤25 ± 1,0 mm

10 ≤ L ≤ 50 mm (95% κ.β.)

Μέγιστο μήκος 45 mm για τις κλάσεις D06, D08, D10 (<5% κ.β.)

 

Χύδην Πυκνότητα (kg/m3), BD

 • BD550
 • BD600
 • BD650
 • BD700
 • BD700+ (δήλωση της πραγματικής τιμής)

 

Υγρασία (Μ)

 • Μ10   ≤ 10% κ.β., ως έχει
 • Μ15   ≤ 15%κ.β., ως έχει

 

Περιεχόμενη τέφρα (Α)

 • Α0.5  ≤  0.5% κ.β. επί ξηρού
 • Α0.7  ≤  0.7% κ.β. επί ξηρού
 • Α1.5  ≤  1.5% κ.β. επί ξηρού
 • Α3.0  ≤  3.0% κ.β. επί ξηρού
 • Α5.0  ≤  50% κ.β. επί ξηρού
 • Α7.0  ≤  7.0% κ.β. επί ξηρού
 • Α10.0  ≤  10.0% κ.β. επί ξηρού
 • Α10.0 +  > 10.0% κ.β. επί ξηρού, δήλωση της πραγματικής τιμής

 

Πρόσθετες ουσίες

 • Ο τύπος και η περιεκτικότητα σε προσθέτων κατά τη συμπίεση, αποτρεπτικών επικαθίσεων, κτλ πρέπει να δηλώνεται
 • Τα πρόσθετα πρέπει να είναι μικρότερα του 20% κ.β. της περιεκτικότητας των πελλετών, αλλιώς αυτές χαρακτηρίζονται ως μείγμα  

 

Μηχανική αντοχή(DU)

§  DU97.5                  

≥97.5 % των πελλετών

§  DU96.5

≥96.5 % των πελλετών

§  DU95.0

≥95.0 % των πελλετών

§  DU95.0-

<95.0 % των πελλετών , να δίνεται η πραγματική τιμή

 

Λεπτόκοκκα Σωματίδια (fines), F
Λεπτόκοκκα Σωματίδια <3,15 mm, στη φόρτωση ή τη συσκευασία

§  F1.0                

≤ 1.0 % κ.β.

§  F2.0

≤ 2.0 % κ.β.

§  F3.0

≤ 3.0% κ.β.

§  F4.0

≤ 4.0 % κ.β.

§  F5.0

> 5.0% κ.β., πραγματική τιμή να δηλώνεται

 

Κατώτερη Θερμογόνος Ικανότητα (qp,net,ar) MJ/kg

Αναφορά της ελάχιστης τιμής (υπολογισμός βασισμένος στην επιλεγμένη κλάση υγρασίας και στην τυπική τιμή της ΚΘΙ επί ξηρού σε σταθερή πίεση)

math-type.jpg

§  qp,net,ar

κατώτερη θερμογόνος ικανότητα ως έχει (Mj/kg)

§  qp,net,d

κατώτερη θερμογόνος ικανότητα επί ξηρού (MJ/kg)

§  Mar

συνολική υγρασίας(% κ.β.)

§  0,02443

συντελεστής διόρθωσης για την ενθαλπία ατμοποίησης του νερού

Θείο (S)

Άζωτο(N)

Χλώριο (CI)

Το θείο έχει ρόλο υποχρεωτικής συμμόρφωσης μόνο για χημικά επεξεργασμένη βιομάζα και αν
σε αυτήν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα που περιέχουν θείο

Το άζωτο έχει ρόλο υποχρεωτικής συμμόρφωσης μόνο για ζημικά επεξεργασμένη βιομάζα

Το χλώριο έχει ρόλο υποχρεωτικής συμμόρφωσης μόνο για χημικά επεξεργασμένη βιομάζα

§  S0.02 ≤ 0,02 % κ.β. επί ξηρού

§  N0.3 ≤ 0.03% κ.β. επί ξηρού

§  CI0.02 ≤ 0.02% κ.β. επί ξηρού

§  S0.05 ≤ 0.05 % κ.β. επί ξηρού

§  N0.5 ≤0.5% κ.β. επί ξηρού

§  C0.03 ≤ 0.03% κ.β. επί ξηρού

§  S0.08 ≤ 0.08 % κ.β. επί ξηρού

§  N1.0 ≤  1.0%κ.β. επί ξηρού

§  CI0.07≤ 0.07% κ.β. επί ξηρού

§  S0.10 ≤ 0.10 % κ.β. επί ξηρού

§  N2.0 ≤ 2.0% κ.β. επί ξηρού

§  CI0.1 ≤ 0.1% κ.β. επί ξηρού

§  S0.20 ≤ 0.20  % κ.β. επί ξηρού

§  N3.0 ≤ 3.0% κ.β. επί ξηρού

§  CI0.1+ > 0.1% κ.β. επί ξηρού, δήλωση της πραγματικής τιμής

§  S0.20+ > 0.20 %  κ.β. επί ξηρού    δήλωση της πραγματικής τιμής

  N3.0+ >3.0%κ.β. επί ξηρού,  δήλωση της πραγματικής τιμής

 

 

Παράδειγμα δήλωσης προϊόντος για πακεταρισμένες πελλέτες

example-a.jpg

 

Αποτελέσματα Αναλύσεων πελλετών

test-results.jpg

 

Πιστοποίηση ENplus

 • Εκδίδεται απο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πελλετών (European Pellet Council - EPC) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιομάζας (European Biomass Association- AEBIOM)
 • Το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά σημεία:
  Θέτει διαδικασίες για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας που διασφαλίζουν τη διατήρηση των απαιτήσεων προϊόντος. Οι διαδικασίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα ISO 9001 και EN 15234-2.
  • Απαιτήσεις για την παραγωγή πελλετών ξύλου και τη διασφάλιση ποιότητας 
  • Απαιτήσεις για τις ιδιότητες του προϊόντος (ΕΝ 14961-2)
  • Απαιτήσεις για την χρήση ετικετών ταυτοποίησης, εφοδιαστικής αλυσίδας και ενδιάμεσης αποθήκευσης
  • Απαιτήσεις για την παράδοση στους τελικούς χρήστες
 • Η ανεξαρτησία του συστήματος πιστοποίησης διασφαλίζεται απο διακριβωμένους οργανισμούς πιστοποίησηςσύμφωνα με το ΕΝ 45011 
 • Οι ιδιότητες των πελλετών πρέπει γενικά να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΕΝ 14961-2, οι αναλυτικές τεχνικές του οποίου χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές επιθεωρήσεις. 
  Διαφοροποιήσεις:
  • Υποχρεωτική δήλωση της θερμοκρασίας μαλάκυνσης τέφρας
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση χημικά επεξεργασμένης βιομάζας & άλλοι περιορισμοί στις πρώτες ύλες ανάλογα με την κλάση του ENplus
  • Χρήση πρόσθετων σε μέγιστο 2% κ.β. του προϊόντος
  • Απαιτήσεις για την παράδοση στους τελικούς χρήστες

 

Σφραγίδες πιστοποίησης του ENplus

stamps.jpg

 

Επίδραση της τυποποίησης των Στερεών Βιοκαυσίμων στην Ελληνική αγορά

 • Οργάνωση της Ελληνικής αγοράς
  • Ο καθορισμός των όρων μέσω των κανόνων τυποποίησης μπορεί να συμβάλει θετικά στην ελληνική αγορά προκειμένου να αναπτυχθεί ορθολογικά
 • Αύξηση του κόστους
  • Η υιοθέτηση των κανόνων τυποποίησης όπως οι χαρακτηριστικές τιμές των στοιχείων(πληροφοριακές) και οι προδιαγραφές όσον αφορά στις διαστάσεις ή την περιεχόμενη τέφρα (κανονιστικές) θα αυξήσει το κόστος παραγωγής
 • Διασφάλιση της ποιότητα καυσίμου και καλής λειτουργίας λεβήτων
  •  Η αύξηση του κόστους παραγωγής αντισταθμίζεται από την καλύτερη ποιότητα προϊόντος και την δημιουργία ισχυρής θέσης στην αγορά. Παράλληλα, η καλύτερη ποιότητα καυσίμου διασφαλίζει την καλή λειτουργία των μονάδων καύσης πελλετών και περιορίζει τα λειτουργικά προβλήματα λόγω αυξημένης τέφρας, υγρασίας ή άλλων παραμέτρων
 • Επιβίωση των καλύτερων
  • Η θέσπιση ορίων θα αποκλείσει τους παραγωγούς που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ποιότητας προϊόντος
 • Δημιουργία των θέσεων εργασίας
  • Η επέκταση της υπάρχουσας αγοράς συμβάλλει άμεσα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

 Πηγή:  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 


medicine should be available viagra greece and solve problems cialis greece