Καυστήρες Ξύλου

Καυστήρες Ξύλου

 

Οι Καυστήρες Ξύλου και πυρηνόξυλου της εταιρίας μας αποτελούν ιδανική λύση για την οικιακή θέρμανση.

Η πρωτοποριακή κατασκευή μας στους Καυστήρες Ξύλου – πυρηνόξυλου προσφέρει τέλεια λειτουργία με δυνατότητα μεικτής καύσης αλλά και μεμονωμένης.

Όλα τα μοντέλα μας έχουν δυνατότητα καύσης ξύλου και πυρηνόξυλου συγχρόνως αλλά και ξεχωριστά, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και λειτουργικότητα στο χρήστη.

Η απόδοση ενός καυστήρα ξύλου εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής και την ποιότητα των υλικών. Οι καυστήρες ξύλου που κατασκευάζονται από την εταιρία μας είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, ασφαλείς και εύχρηστοι. Ακόμα οι καυστήρες ξύλου της θερμοδυναμικής Κρήτης είναι εύκολοι στην συντήρηση.

Σε μια εποχή που οι τιμές των παραδοσιακών καυσίμων όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο έχουν αυξηθεί, οι Καυστήρες Ξύλου και πυρηνόξυλου για μια ακόμη φορά αποκτούν αυξημένη δημοτικότητα για σκοπούς θέρμανσης. Αυτό ισχύει γιατί οι Καυστηρες Ξυλουπροσφέρουν χαμηλή κατανάλωση, αποφέροντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην θέρμανση.Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Καυστήρα Ξύλου κατασκευής μας είναι ο έλεγχος της έντασης της καύσης όχι με μηχανικό τρόπο (θερμοστατική βαλβίδα – μηχανικό τάμπερ) αλλά ρυθμίζοντας την ποσότητα του οξυγόνου που διαχέεται από τον ανεμιστήρα.Ο προηγμένος ηλεκτρονικός πίνακας που διαθέτει ο Καυστήρες Ξύλου και πυρηνόξυλου είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Έλεγχος της θερμοκρασίας νερού του καυστήρα.

  • Έλεγχος του κυκλοφορητή του κυκλώματος θέρμανσης.

  • Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας του καυσίμου (όταν είναι πυρηνόξυλο).

  • Δυνατότητα σύνδεσης με τον θερμοστάτη χώρου για τέλεια λειτουργία. 

Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω και το χαμηλό κόστος του καυσίμου υλικού, οι καυστήρες ξύλου της Θερμοδυναμικής Κρήτης Ι. Κουρτάκης αποτελούν την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση στη θέρμανση.

medicine should be available viagra greece and solve problems cialis greece