ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία και οι λέβητες διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία CE και το πρότυπο ΕΝ 305-5 και όλα τα μοντέλα φέρουν πιστοποίηση για βαθμό απόδοσης, για την καλή λειτουργία και την εγγύηση του προϊόντος που διαθέτει η εταιρεία.

Οικιακούς λέβητες βιομάζας μέχρι 150.000kcal

Οικιακούς λέβητες πολλαπλής καύσης μέχρι 150.000kcal

Οικιακούς λέβητες ξύλου και ξύλου πέλετ

Επαγγελματικούς λέβητες βιομάζας μέχρι 1.000.000kcal

Επαγγελματικούς λέβητες πολλαπλής καύσης μέχρι 1.000.000kcal

Καυστήρες βιομάζας

medicine should be available viagra greece and solve problems cialis greece